„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”
(János 13:34 Károli fordítás)

Kik vagyunk?

A BANONA 2013-ban jött létre, hogy a Balaton-felvidéken, szülői és önkormányzati összefogásra alapozva munkáját, iskolát hozzon létre. A hely választása annak idején Pécselyre esett, erre a csendes, barátságos és lenyűgöző szépségű kis településre, de támogatásukról biztosította az iskolát Vászoly, Balatonszőlős és Dörgicse önkormányzata is.

Az iskola 2013. szeptember 1-jén, családias gyermeklétszámmal végre útjára indulhatott, és megkezdhette küzdelmektől nem mentes életét, közben az úgynevezett “Életiskola” elnevezést felváltotta a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola név (ma már: Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola). Fantasztikusan mozgalmas első évünk végén az évzárón már több, mint 30 gyermek bizonyítványát oszthatták ki a pedagógusok, a 2014-2015-ös tanévnek pedig már 100 gyermekkel vágtunk neki.

Elsődleges célunk az volt, és ma is az, hogy a vidék megtartó képességét megerősítsük, a fiatalok elvándorlását/kivándorlását megállítsuk az által, hogy nemcsak az elméleti képzésükre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem minden hagyományos és új, a megélhetéshez és önfenntartáshoz szükséges mesterséget megtanítsunk nekik, mellyel kikerülve az iskolapadból önállóan cselekvő képes emberekké tudnak válni – és természetesen jó, már működő példákat mutassunk meg nekik.

Nagyon sok tervünk, ötletünk, kezdeményezésünk volt-van-lesz, melyek közül sok sikerrel zárult, néhány pedig nem valósult még meg – ahogy az szokott lenni az élet más területein is.

Magántanulóknak iskola

A gyerekek ma már 10 évfolyamon, és folyamatosan a 300 fős létszámot tartva tanulnak a Báró Wesselényiben – amit mi praktikusan BWM-nek hívunk a beszélgetésekben -, nappali tagozaton, egyéni tanrendben, és távoktatás révén. Ez utóbbi áldásos hatásait kihasználva több, mint 14 ország magyar származású, ideiglenesen vagy tartósan külföldön élő gyermekei vesznek részt az oktatásban, szoros kötődésben maradva így az óhazával és a magyarsággal. Külön foglalkozunk a diaszpórákkal és a határon túli magyarság támogatásával, hogy a nyelvi gyökereik erősek maradjanak.

2018. nyarán átköltöztettük az iskolát Balatonfűzfőre, egy frekventáltabb helyen lévő, nagyobb és szebb iskolaépületbe. 2018. augusztus 31-e óta hivatalosan is itt található az BWM székhelye: 8184 Balatonfűzfő Nike krt. 2/3.

A tradíciókban, a tiszteletben, a párbeszédben, és a kiteljesedésben hiszünk, és az oktatási módszerünket is ehhez igazítjuk: nagyok az elvárásaink az iskolában, és komolyak a követelmények, de a projektalapú, a gyermek kíváncsiságára, és életkori sajátosságaira alapozott oktatási megoldásaink nemhogy nehézzé, de kifejezetten boldogítóvá tudják tenni az iskoláséveket.

Az alapítvány vezetői többségükben nem pedagógusok, pont azért, hogy az oktatással kapcsolatos feladatokat meghagyják az intézményvezetőnek és a pedagógusoknak, és ne jelen legyenek az oktatásban, hanem védőernyőként fölötte és körülötte.

A BWM révén olyan egyedülálló iskolát modelleztünk le és hoztunk létre – sőt, mondhatom, hogy tettünk teljessé -, ami egyszerre tradicionális és egyszerre modern, mert úgy gondoljuk, hogy a hagyományőrzés feladatának nem kell elvetnie a technológiai vívmányokban rejlő lehetőségek kiaknázását. Már felső tagozatban kiemelten figyelünk az informatika oktatásra, és a modern eszközök használatára az oktatásban.

A célunk mindig néhány pontban összerendezhető:

Boldog, nevető gyerekek.
Minden tudásvágyukra választ kapó diákok.
Elégedett szülők, munkájukban kiteljesedő tanárok.
Kreatív és cselekvő közösség.
Tisztelet és rend.

A BWM jelmondata ez: A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.

Hiszünk abban, hogy felelősségteljes légkörben tanuló diákok maguk is felelősségteljes állampolgárok lesznek, mert a jó minta ragadós.

Hogy nehéz-e iskolát működtetni?

Mindennél nehezebb. De éppen ezért a legcsodálatosabb feladat. Nem azért nehéz iskolát működtetni, mert tonnaszám keletkeznek a papírok, nem azért, mert 7-8 hivatallal és hatósággal kell folyamatosan a kapcsolatot tartani és proaktívan együttműködni, és nem is azért, mert szerteágazóak a feladatok. Hanem azért, mert mindig, minden döntésünk a gyermekek jólétét befolyásolja, és mindig az a mögöttes cél, hogy a döntések pozitívan befolyásolják a gyerekek életminőségét az iskolában, soha se negatívan. Ez nagy felelősség, de amikor arra utaltam, hogy a felelősség fontos része az iskola életének, akkor magunkra is utaltam: mi is ezt gyakoroljuk a mindennapokban.

Nem nehéz boldog gyerekeket találnunk, ha hagyjuk őket boldognak lenni. Az ember alap készsége a játékon keresztüli tanulás, a kíváncsiság, a mások tudatos és öntudatlan utánozása, az alkotás folyamatában megtörténő kiteljesedés. Az alapítványunk azért működik és azért dolgozik, hogy ezek a csodák, amik más oktatási intézményekben nehezen valósulnak meg, azok nálunk a mindennapok részei legyenek. Mivel ezt mindig sikerül megoldanunk, és a céljainkat ez által elérnünk, kijelenthetjük, hogy jó munkát végzünk.

Mindenkit várunk szeretettel az iskolánkban!

Tisztelettel:

Zsiga Erika
BANONA kuratóriumi elnök

Beiratkozási ügyben az iskolát keresd!

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 202755
Cím: 8184 Balatonfűzfő Nike krt. 2/3
Telefon (iskola): 06-306/066-176
E-mail: info@balatonfelvideki-iskola.com
Intézményvezető: Horváth Mária Ildikó